Klubbhåndbok

TryggEst Austevoll

Er du som voksen utsatt, eller kjenner du noen voksne som er utsatt for vold i hjemmet finnes det hjelp. Se vedlagt link til Austevoll kommunes TryggEst Austevoll.

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/kriser-vald-og-overgrep/tryggest-vaksenvern/

Retningslinjer for seksuelle trakassering og overgrep i idretten.

Det finnes strenge og klare retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep i idretten. Selbjørn IL følger NIF sine retningslinjer og har null toleranse på dette.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/

Er du bekymret for ett barn i Austevoll kommune?

Austevoll kommune har ett barnevern som kan bistå deg og hjelpe deg og familier som trenger veiledning og hjelp. Er du i tvil på om ett barn ikke har det så godt hjemme så ta kontakt med barnevernet. Heller en gang for mye enn for lite.

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/barnevern/eg-er-bekymra-for-eit-barn/
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close