Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Selbjørn IL

Innkalling til årsmøte i Selbjørn Idrettslag.

Styret kaller herved inn til årsmøte i Selbjørn Idrettslag.

Årsmøte avholdes tirsdag 29.mars 2022 klokken 19.00 i sosialt rom i Selbjørnshallen.

Om medlemmer har saker de ønsker å ta opp må de sende det til styret nestleder innen søndag 13.03.2022: michael.ek@lysglimt.net eller Selbjørn IL, Postboks 79, 5399 Bekkjarvik.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden vår senest 15.03.2022 to uker før årsmøte.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdrags avtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret i Selbjørn IL.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close